Witajcie na stronie projektu szkoleniowego

Po zarejestrowaniu, uzyskuje się dostęp do materiałów szkoleniowych. Administrator ma uprawnienia do wyrejestrowania tych osób, które nie są słuchaczami kursu.

Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i realizacji szkolenia.

Zaloguj się

Nie masz konta? Zarejestruj się

Poznaj Nas bliżej

Problemy uzależnień behawioralnych (uzależnień od czynności) stają się coraz bardziej palącym problemem społecznym. Hazard, seksoholizm, zakupoholizm, uzależnienie od komputera i internetu – to wyzwania dla współczesnej psychoterapii.

Oferujemy zajęcia, które zawierają naukę podstawowych umiejętności i wiedzę z tego zakresu. Przyjmujemy studentów z kierunków mających zastosowanie w ochronie zdrowia:

  • medycyna,
  • pielęgniarstwo,
  • psychologia,
  • pedagogika specjalna,
  • pedagogika
  • socjologia
  • praca socjalna,
  • inne pokrewne kierunki

Fakultet jest dostępny dla studentów wszystkich uczelni. Kryteria naboru: kierunek studiów – jak wyżej. Studia magisterskie. Motywacja do zdobywania nowych kwalifikacji.

Miejsce odbywania się zajęć: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu oraz placówki służby zdrowia wymienione na stronie (zajęcia praktyczne).

Czytaj więcej